Lesreglement en betalingsvoorwaarden Progress Tennis

1. Het volgen van de tennislessen gebeurt op eigen risico. De tennisschool is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures, en eventueel daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt tijdens de tennisles van speler of speelster bij de tennisschool, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van leerlingen.

2. De zomercursus bestaat uit een serie van 20 tennislessen. De wintercursus in de TVP ballonhal bestaat uit een serie van 16 tennislessen. Voor de wintercursus in de TVP ballonhal dient ook baanhuur betaald te worden. De wintercursus buiten op de smashcoartbanen bestaat ook uit een serie van 16 tennislessen.
Jeugdgroepen kunnen bestaan uit 7, 8 of 9 kinderen. Bij kleinere groepen zal een ander lestarief gelden.

3. In verband met beschikbaarheid van banen en trainers zal er niet altijd rekening gehouden kunnen worden met eenieders voorkeur.

4. Er wordt in principe geen tennisles gegeven op officiële feestdagen (1e en 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, Koningsdag, 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag) en tijdens de meeste basisschoolvakanties. Tennislessen, die uitvallen in verband met officiële feestdagen worden ingehaald.
In overleg met de trainer kan hiervan worden afgeweken.

5. Als een tennisles niet door kan gaan door ziekte of verhindering van de trainer zal er voor een vervangende trainer worden gezorgd of een passende regeling worden getroffen. De les kan bijv. worden verplaatst naar een inhaalweek.

6. Er wordt geen lesgeld terugbetaald bij ziekte en verhindering van de leerling. In overleg met de trainer mag er eventueel voor een vervanger worden gezorgd. Soms kan een trainer een privéles verplaatsen indien dat minimaal 24 uur vantevoren is overeengekomen.

7. Als een cursist zich heeft aangemeld (via het inschrijfformulier op de website, het zenden van een email of per Whats app) voor de tennisles (zomer en/of winter) is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd.

8. Een lesuur bestaat uit 50 minuten les en 10 minuten vrij spelen. Een half lesuur bedraagt 25 minuten.

9. Eenmaal aangevangen tennislessen worden in principe niet ingehaald.

10. De trainers beoordelen, indien nodig in overleg met een lid van de accommodatiecommissie, of de tennisles wel of geen doorgang kan vinden bij slecht weer. Bij twijfel dient u op de website te kijken of de vereniging te bellen voor informatie.

11. Bij regen is de eerste regenles voor risico van de leerling, de tweede regenles wordt ingehaald, de derde regenles is weer voor risico van de leerling en de vierde regenles wordt ingehaald.

12. Bij sneeuw en bevriezing van de baan vervalt de tennisles en wordt deze ingehaald. U krijgt hiervan bericht van de trainer.

13. Progress Tennis zal naar eer en geweten de groepsindelingen vaststellen. Tussentijdse wijzigingen in de groepssamenstelling kunnen worden doorgevoerd indien de trainers dit wenselijk achten. Bij afname van de vooraf bepaalde groepsgrootte zal dan wel het lesgeld toenemen en een aanvullende factuur gestuurd worden.

14. Personen, die geen lid zijn van Tennisvereniging Pijnacker, kunnen in principe geen tennislessen volgen. Personen, die lid gaan worden van Tennisvereniging Pijnacker kunnen in de winter, voorafgaand aan het zomerseizoen dat zij lid worden, wel tennislessen volgen indien daar voldoende capaciteit en een trainer voor is.

15. Bij onvoldoende deelname binnen de gewenste groepsgrootte zal er een herindeling plaatsvinden, zodat er altijd met een volledige groep zal worden getraind. Indien dit niet te realiseren is worden de totale kosten door het aantal leerlingen gedeeld.
Er zijn maar een beperkt aantal banen per dag beschikbaar voor training.

16. De leerling geeft aan door het invullen van het inschrijfformulier op deze website de bijbehorende kosten te zullen accepteren. Indien de leerling hier bezwaren tegen heeft dient dit voorafgaand aan de eerste tennisles kenbaar gemaakt te worden.

17. Het lesgeld dient binnen 14 dagen na  ontvangst van de factuur betaald te zijn. Wanneer een herinnering gemaakt moet worden, worden er administratiekosten (10 euro) in rekening gebracht.